Preservar els pneumàtics

/ / Uncategorized

Com preservar els pneumàtics de la teva bicicleta?

Hi ha diferents tipologies de cobertures de bicicletes o pneumàtics de bicicleta.

La cambra de la roda de bicicleta és la part interna que conté l’aire, tenint en compte que també hi ha cobertures tubless o pneumàtics de bicicleta sense cambra. Tot això és un món, per tant parlarem de forma genèrica, per totes elles, perquè hi ha cobertures per btt, pneumàtics de bicicleta de carretera, pneumàtics de bicicleta antipunxada, etc. Bé una infinitat, però aquests consells servirà per a tots ells.

Com conservar els nostres pneumàtics de bicicleta?

És molt possible que penseu que hi ha una evidència en tot això, però no és així, perquè hem anat acumulant tota una sèrie de maneres de conduir la bicicleta que fan que la durabilitat de les cobertures de bicicleta es redueix notablement.

Detallem-ho:

 • Si frenem amb els dos frens, aconseguim que tota la càrrega del nostre desplaçament es reparteixi proporcionalment entre les dues cobertures, evitant que una d’elles (la davantera o la darrera) hagi de fer tota la feina.
 • Evitar la derrapada, que té certa relació amb el primer punt, sobretot per les cobertures de bicicleta MTB.
 • Mantenir sempre la pressió adequada fa que el desgast sigui més proporcionat. Cada neumàtic de bicicleta té el seu barem, que pot ser en psi o bar. En el cas dels pneumàtics de bicicleta de carretera, les pressions són molt més altes (per la seva tipologia), més que una coberta de bicicleta passeig, encara que les seves dimensions siguin similars.
 • Fer el possible perquè no estiguin exposades a la humitat continuada.
 • Fer el possible perquè no estiguin exposades a temperatures elevades.
 • Fer el possible perquè no estiguin exposades al sol, deteriora molt ràpidament les qualitats de les cobertures de bicicleta.
 • Si vivim en zones properes al mar, el salitre també és un agent que no ajuda molt a conservar les cobertures de bicicleta. És recomanable de tant en tant rentar-les amb aigua dolça.
 • Si esteu una temporada sense fer servir la bicicleta, és perjudicial deixar que els pneumàtics de la bicicleta es quedin sense aire (aixafats contra el terra), és millor que de tant en tant aneu afegint aire.
 • Per altra banda, i aquest punt només serveix pels pneumàtics de carretera (per la serva condició de tenir alta pressió), quan torneu de fer una sortida, baixeu sensiblement la pressió, d’aquesta manera s’evitarà que la goma estigui estirada al màxim sense necessitat.

Que passa si no apliquem aquests punts?

És molt fàcil que els nostres pneumàtics acabin molt ràpidament en un estat de degradació i, com a conseqüència, siguin perillosos per la nostra seguretat.

Com veurem si els nostres pneumàtics pateixen un desgast elevat?

Per algún dels següents punts :

 • La banda de rodadura desgastada. Aquest fet redueix la subjecció i l’efectivitat de la frenada. En un entorn on el terra és mullat per la pluja, redueix la subjecció.
 • Esquarterament o ruptura de la goma. Pots patir punxades freqüents.
 • Debilitació de la banda de rodadura per sobreescalfament, facilita que el vidres i objectes punxants penetrin més fàcilment i trenquin el neumàtic.
 • L’esforç excessiu a l’hora de fer els nostre desplaçament, ja sigui de caràcter esportiu, com de lleure o per la feina.

Quins pneumàtics de bicicleta triar?

Jo us aconsellaria els michelin protek per la ciutat, els michelin lithium3 per carretera i els michelin country dry2 per muntanya. Tots ells són pneumàtic de bicicleta de gamma mitjana, amb un resultat adequat i durador.