Avís legal

Jon Aubà Basanta i N.I.F. 46544713G, és la titular del portal cataloniacicles.cat i posa aquest portal a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes i serveis, així com de permetre l’adquisició dels productes i / o serveis oferts a través del Portal.

1. Objecte

cataloniacicles.cat és un domini en internet. Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini. La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’Usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís. En el cas que certs serveis continguts i / o eines oferts a través d’aquest `Portal` requerissin de l’aplicació condicions particulars aquestes es posaran a disposició de l’Usuari. D’altra banda, el portal adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2. Condicions d’utilització

L’Usuari es compromet a que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir als mateixos, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que puguin ser proporcionats a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi. S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats. El portal no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses. El `portal` només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i d’acord amb les presents Condicions Generals d’Ús, a No utilitzar els serveis del `portal` per a la realització d’activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant del titular del domini o tercers que puguin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entris altres ia títol enunciatiu i no limitatiu :Aquesta web no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que aquesta web aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per la nostra web ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Assegureu-vos que està d’acord amb les polítiques de privacitat d’aquests tercers pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal. Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar de l’ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial per part dels usuaris i / o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li les pot exigir responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’accés al servei. El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari. El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del titular del domini. L’usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

  • Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d’aquesta manipulació o alteració per tercers
  • Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i / o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris
  • Introduir i / o Utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació de titular del domini
  • Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.
  • Amaga i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic
  • Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis
  • Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, llevat que de disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.
  • Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’Usuari i les claus d’accés
3. Protecció de Dades

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, cataloniacicles.cat informa que les dades de caràcter personal dels usuaris del lloc web cataloniacicles.cat s’incorporaran i tractaran en un fitxer i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta. En prémer el botó `ENVIAR`, l’Usuari consent al tractament de les seves dades per part de cataloniacicles.cat El web es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat. Se li informarà si és el cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació. Igualment, la nostra web com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats , d’acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, notificant-ho a fauna-local .cat d’altra banda, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, cataloniacicles.cat es compromet a no enviar publicitat mitjançant el correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent. cataloniacicles.cat utilitza procediments automàtics de recollida (cookies) per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISP (Proveïdor d’Internet), etc. tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les cookies ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals. cataloniacicles.cat guarda tota la informació recollida a través de les cookies en un format no personalitzat. Aquest tipus d’informació obtinguda a través de les cookies no serà revelada fora de cataloniacicles.cat, ni utilitzada per a comunicacions no sol·licitades. Les cookies localitzades en el seu ordinador no contenen el seu nom complet, sinó una adreça d’IP. Després que la sessió de l’Usuari finalitzi, la informació continguda en les cookies ja no estarà a disposició de cataloniacicles.cat Podeu configurar el seu programa navegador de manera que li adverteixi de la presència de les cookies abans d’acceptar-les o, directament, configurar per que les rebutgi automàticament, en aquest cas pot ser que no tingui accés a tots els serveis d’aquest lloc web. El botó de `ajuda` del seu navegador li indicarà com fer això. No necessita tenir instal·lades cookies per utilitzar o navegar per determinades parts d’aquesta pàgina web o d’altres pàgines d’cataloniacicles.cat Recordi que si utilitza diferents ordinadors en diferents llocs haurà de assegurar-se que cada programa navegador està ajustat a les seves preferències sobre el ús de cookies.

4. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola.